رک

رک 9 یونیت بیلکینز عمق 60

رک 9 یونیت بیلکینز

کد کالا: 506009B رک 9 یونیت عمق 60 بیلکینز عمق: 60 سانتی متر عرض: 60 سانتی متر ارتفاع: 48 سانتی متر آداپتورهای نمراتور شده یکپارچه …

ادامه

رک 6 یونیت بیلکینز عمق 45

رک دیواری 5 و 6 یونیت بیلکینز

کد کالا: 504506B رک 6 یونیت عمق 45 بیلکینز عمق: 45 سانتی متر عرض: 60 سانتی متر ارتفاع: 34.5 سانتی متر آداپتورهای نمراتور شده یکپارچه …

ادامه

رک 5 یونیت بیلکینز عمق 45

رک دیواری 5 و 6 یونیت بیلکینز

کد کالا: 504505B رک 5 یونیت عمق 45 بیلکینز عمق: 45 سانتی متر عرض: 60 سانتی متر ارتفاع: 30 سانتی متر آداپتورهای نمراتور شده یکپارچه در …

ادامه