لیست قیمت محصولات ATEN

آتن | ATENوستانت نماینده فروش رسمی محصولات آتن

جهت اطلاع از قیمت تجهیزات شبکه ATEN و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمت‌های ذکر شده در لیست به ریال است

تاریخ بروزرسانی: 00/07/04

کد کالا
شرح قیمت
CE770 USB VGA/Audio Cat 5 KVM Extender with Deskew (1280 x 1024@300m) تماس
CS1732B 2-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch with OSD تماس
CS82U 2-Port PS/2-USB VGA KVM Switch تماس
CS84U 4-Port PS/2-USB VGA KVM Switch تماس
KN1000 1-Local/Remote Share Access Single Port VGA KVM over IP Switch with Single Outlet Switched PDU (1600 x 1200) تماس
KN1000A Single Port KVM over IP Switch with Single Port Power Switch تماس
KH1508i Cat 5 High-Density KVM Over the NET™ تماس
CE680 USB DVI Optical KVM Extender (1920 x 1200@600m) تماس
CS1734A 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch تماس
CL6700 Single Rail LCD Console with USB Peripheral Support (USB / HDMI / DVI / VGA) تماس
CL1000 PS/2 VGA LCD Console تماس
CL3000 Lightweight PS/2-USB VGA LCD Console with USB Peripheral Support تماس
KL1100 Dual Rail LCD PS/2-USB Console تماس
CL5800 PS/2-USB VGA Dual Rail LCD Console with USB Peripheral Support تماس
CL6700 Single Rail LCD Console with USB Peripheral Support (USB / HDMI / DVI / VGA) تماس
CL6700MW Single Rail LCD Console with USB Peripheral Support (USB / HDMI / DVI / VGA) تماس
CL5708 8-Port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CL5708I 8-Port PS/2-USB VGA LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CL5716 16-Port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CL5716I 16-Port PS/2-USB VGA LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CL1016 16-Port PS/2 VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL9108 1-Local/1-Remote Access 8-Port PS/2 VGA Dual Rail LCD KVM over IP Switch تماس
KL9116 1-Local/1-Remote Access 16-Port PS/2 VGA Dual Rail LCD KVM over IP Switch تماس
CL1308 8-Port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch تماس
CL1316 16-Port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch تماس
KL1508Ai 1-Local/Remote Share Access 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1516A 16-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1516Ai 1-Local/Remote Share Access 16-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1516AiM 16-Port 17in. Dual Rail CAT5 LCD KVM over IP Switch تماس
KL1516AiN 16-Port 19in. Dual Rail CAT5 LCD KVM over IP Switch تماس
CL5808 8-Port PS/2-USB VGA Dual Rail LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CL5816 16-Port PS/2-USB VGA Dual Rail LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CL1008M 8-Port PS/2 VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1508A 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1508Ai 1-Local/Remote Share Access 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1516Ai 1-Local/Remote Share Access 16-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port تماس
CL5716 16-Port PS/2-USB VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CS1734B 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch with OSD تماس
CS64U 4-Port USB VGA/Audio Cable KVM Switch (1.8m) تماس
CS64US 4-Port USB VGA/Audio Cable KVM Switch (0.9m, 1.2m) تماس
CS1308 8-Port PS/2-USB VGA KVM Switch تماس
CS1708A 8-Port PS/2-USB VGA KVM Switch with Daisy-Chain Port and USB Peripheral Support تماس
CS1708i 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch تماس
CS1716i 1-Local/Remote Share Access 16-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch تماس
KL1516AM 16-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1516Ai 1-Local/Remote Share Access 16-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port تماس
KL1508Ai 1-Local/Remote Share Access 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch with Daisy-Chain Port تماس
CL1008 8-Port PS/2 VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port تماس
CL1016 16-Port PS/2 VGA LCD KVM Switch with Daisy-Chain Port تماس
CS1732B 2-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch with OSD تماس
CS1734B 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch with OSD تماس
US421A 4-Port USB 2.0 Peripheral Switch تماس
VS481B 4-Port 4K HDMI Switch تماس
US424 4 x 4 USB 2.0 Peripheral Sharing Switch تماس
CS62U 2-Port USB VGA/Audio Cable KVM Switch (1.8m) تماس
CS62US 2-Port USB VGA/Audio Cable KVM Switch (0.9m) تماس
CS22U 2-Port USB VGA Cable KVM Switch with Remote Port Selector (1.8m) تماس

همچنین ببینید

کی وی ام سوئیچ 2 پورت آتن ATEN CS22U 2-Port USB KVM Switch

کی وی ام سوئیچ 2 پورت آتن ATEN CS22U 2-Port USB KVM Switch

  کد کالا: CS22U کی وی ام سوئیچ 2 پورت آتن CS22U جهت کنترل همزمان …