لیست قیمت محصولات Schneider

لیست قیمت محصولات Schneider
امتیاز (4.7) از مجموع 14 رأی

اشنایدر اکتاسی | schneider actassi

وستانت نماینده فروش محصولات اشنایدر

جهت اطلاع از قیمت تجهیزات شبکه Schneider و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمت های ذکر شده در لیست به ریال می باشند

تاریخ بروز رسانی: 1396/07/26

کد کالاشرحقیمت
ترانکینگ اشنایدر
ترانک 50*100 اشنایدر
ETK10150Eترانک 50*100 اشنایدر همراه با درب187,000
ETK100092Eپارتیشن اشنایدر مخصوص ترانک 50*10037,000
ETK10120Eزاویه داخلی اشنایدر مخصوص ترانک 50*10078,000
ETK10130Eزاویه خارجی اشنایدر مخصوص ترانک 50*10078,000
ETK10140Eزاویه تخت اشنایدر مخصوص ترانک 50*10082,000
ETK10151Eسه‌راهی اشنایدر مخصوص ترانک 50*10089,000
ETK10170Eدرزگیر اشنایدر مخصوص ترانک 50*10037,000
ETK100060Eمسدود کننده اشنایدر مخصوص ترانک 50*10037,000
ETK10171Eبست کابل اشنایدر مخصوص ترانک 50*10035,000
ترانک 50*80 اشنایدر
ETK80550Eترانک 50*80 اشنایدر همراه با درب158,000
ETK100092Eپارتیشن اشنایدر مخصوص ترانک 50*8032,000
ETK80520زاویه داخلی اشنایدر مخصوص ترانک 50*8068,000
ETK80530زاویه خارجی اشنایدر مخصوص ترانک 50*8068,000
ETK80540زاویه تخت اشنایدر مخصوص ترانک 50*8072,000
ETK80551سه‌راهی اشنایدر مخصوص ترانک 50*8072,000
ETK80570درزگیر اشنایدر مخصوص ترانک 50*8032,000
ETK80560مسدود کننده اشنایدر مخصوص ترانک 50*8032,000
ETK80571بست کابل اشنایدر مخصوص ترانک 50*8035,000
قاب و پریز اشنایدر
ETK10198Eقاب تکی اشنایدر جهت فیس 45*4552,000
ETK10197Eقاب دو تایی اشنایدر جهت فیس 45*4562,000
ETK10187Eقاب سه تایی اشنایدر جهت فیس 45*4572,000
ETK10183Eقاب چهار تایی اشنایدر جهت فیس 45*4583,000
ETK10194قاب تکی اشنایدر جهت فیس 86*86130,000
ETK21045E پریز برق سفید اشنایدر76,000
ETK21045ER پریز برق قرمز اشنایدر (پریز UPS اشنایدر)78,000
ETK45245E فیس پلیت دو پورت اشنایدر 45*4560,000
ETK45045E فیس پلیت تک پورت پهن اشنایدر 45*4550,000
ETK45022E فیس پلیت تک پورت باریک اشنایدر 22*4540,000
ETK45122پوشاننده باریک اشنایدر (کورکن باریک) 22*4518,000
???پوشاننده پهن (کورکن پهن) 45*4518,000
کابل شبکه اشنایدر اکتاسی
ACT4P5EUCM3RBBUکابل شبکه Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی، 100MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس5,750,000
ACT4P5ESCM3RBBUکابل شبکه Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی، 155MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس | سفارشی8,800,000
ACT4P6UCM3RBBU4کابل شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس6,700,000
ACT4P6UCM3RBBUکابل شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس8,900,000
ACT4P6ULS3RBWEکابل شبکه Cat6 UTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس9,300,000
2D4P6T2PS3RBUکابل شبکه Cat6 F2 UTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس0
ACT4PF6ULS3RBWEکابل شبکه Cat6 F2 UTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس | سفارشی11,450,000
ACT4P6SCM3RBBUکابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس11,300,000
VDIC176218کابل شبکه Cat6 SFTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس24,800,000
ACTTG4P6ASCM3RBUکابل شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی، 500MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس15,600,000
VDIC62X218کابل شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی، 550MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس | سفارشی25,000,000
VDIC68X218F01کابل شبکه Cat6A FFTP 10G LSFRZH اشنایدر اکتاسی، 550MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس | سفارشی39,000,000
پچ کورد اشنایدر اکتاسی
ACTPC5EUBCM10BUپچ کورد Cat5e UTP 1m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس85,000
ACTPC5EUBCM20BUپچ کورد Cat5e UTP 2m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس110,000
ACTPC5EUBCM30BUپچ کورد Cat5e UTP 3m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس155,000
ACTPC6UBCM05پچ کورد Cat6 UTP 0.5m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس120,000
ACTPC6UBCM10پچ کورد Cat6 UTP 1m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس178,000
ACTPC6UBCM20پچ کورد Cat6 UTP 2m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس220,000
ACTPC6UBCM30پچ کورد Cat6 UTP 3m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس240,000
ACTPC6UBCM50پچ کورد Cat6 UTP 5m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس296,000
ACTPC6SBCM10BUپچ کورد Cat6 FTP 1m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس240,000
ACTPC6SBCM30BUپچ کورد Cat6 FTP 3m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس360,000
VDIP18464050پچ کورد Cat6 FTP 5m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس540,000
VDIP184640100پچ کورد Cat6 FTP 10m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس980,000
VDIP185X46010پچ کورد Cat6A SFTP 10G 1m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاس275,000
VDIP185X46030پچ کورد Cat6A SFTP 10G 3m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاس495,000
VDIP185X46050پچ کورد Cat6A SFTP 10G 5m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاس720,000
RJ6T2/30PLپچ کورد Cat6 F2 UTP LSZH 3m اشنایدر اکتاسی، سفید رنگ دارای 5 لیبل رنگی، فلوک پاس260,000
RJ6T2/50PLپچ کورد Cat6 F2 UTP LSZH 5m اشنایدر اکتاسی، سفید رنگ دارای 5 لیبل رنگی، فلوک پاس320,000
کیستون شبکه اشنایدر اکتاسی
RJ11VMJLCCV2کیستون تلفن RJ11 کلیپسال55,000
ACTRJSM5ENSUWEکیستون شبکه Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی75,000
VDIB17766UBKکیستون شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی رنگ مشکی180,000
VDIB17736Uکیستون شبکه Cat6 UTP شاتردار کلیپسال180,000
VDIB17726U01کیستون شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی S-One بدون نیاز به ابزار220,000
ACTRJSM6NSSکیستون شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در فیس پلیت220,000
ACTRJSM6NSSPکیستون شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در پچ پنل230,000
ACTRJSMTG6ANSSکیستون شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در فیس پلیت400,000
ACTRJSMTG6ANSSPکیستون شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در پچ پنل450,000
پچ پنل اشنایدر اکتاسی
VDIG141501پچ پنل تلفنی 50 پورت اشنایدر اکتاسی | سفارشی7,450,000
ACTPP5EU24NSSپچ پنل Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آنلودد3,200,000
VDIG112241U60پچ پنل کشویی Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای 24 عدد کیستون S-One بدون نیاز به ابزار و سینی مخصوص با نگهدارند های هوشمند | سفارشی11,500,000
ACTPP6U24NSSپچ پنل Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آنلودد5,800,000
VDIG118241BX0پچ پنل کشویی Cat6A STP 10G اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای 24 عدد کیستون S-One بدون نیاز به ابزار و سینی مخصوص با نگهدارند های هوشمند | سفارشی14,500,000
ACTPPS24NSUفریم پچ پنل FTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آلودد1,9200,000
RJ6A1/24PPPSپچ پنل Cat6 UTP هوشمند اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای لیبل داینامیک با 6 رنگ مختلف و ظریفت ورود 5 رقم شماره، قابلیت اعلام هشدار درصورت قطعی و امکانات دیگر11,500,000

همچنین ببینید

تیام شبکه | TIAM NETWORKS

لیست قیمت محصولات تیام شبکه

لیست قیمت محصولات تیام شبکهامتیاز (5) از مجموع 1 رأی‌ وستانت نماینده فروش محصولات تیام …