لیست قیمت محصولات Schneider

اشنایدر اکتاسی | schneider actassi

وستانت نماینده فروش رسمی محصولات اشنایدر

جهت اطلاع از قیمت تجهیزات شبکه Schneider و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمت‌های ذکر شده در لیست به ریال است

تاریخ بروزرسانی: 02/05/15

کد کالا شرح قیمت
ترانکینگ اشنایدر
ترانک 50*100 اشنایدر
ETK10150E ترانک 50*100 اشنایدر همراه با درب تماس
ETK100092E پارتیشن اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ETK10120E زاویه داخلی اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ETK10130E زاویه خارجی اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ETK10140E زاویه تخت اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ETK10151E سه‌راهی اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ETK10170E درزگیر اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ETK100060E مسدود کننده اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ETK10171E بست کابل اشنایدر مخصوص ترانک 50*100 تماس
ترانک 50*80 اشنایدر
ETK80550E ترانک 50*80 اشنایدر همراه با درب تماس
ETK100092E پارتیشن اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
ETK80520 زاویه داخلی اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
ETK80530 زاویه خارجی اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
ETK80540 زاویه تخت اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
ETK80551 سه‌راهی اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
ETK80570 درزگیر اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
ETK80560 مسدود کننده اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
ETK80571 بست کابل اشنایدر مخصوص ترانک 50*80 تماس
قاب و پریز اشنایدر
ETK10198E قاب تکی اشنایدر جهت فیس 45*45 تماس
ETK10197E قاب دو تایی اشنایدر جهت فیس 45*45 تماس
ETK10187E قاب سه تایی اشنایدر جهت فیس 45*45 تماس
ETK10183E قاب چهار تایی اشنایدر جهت فیس 45*45 تماس
ETK10194 قاب تکی اشنایدر جهت فیس 86*86 تماس
ETK21045E پریز برق سفید اشنایدر تماس
ETK21045ER پریز برق قرمز اشنایدر (پریز UPS اشنایدر) تماس
ETK45245E فیس پلیت دو پورت اشنایدر 45*45 تماس
ETK45045E فیس پلیت تک پورت پهن اشنایدر 45*45 تماس
ETK45022E فیس پلیت تک پورت باریک اشنایدر 22*45 تماس
ETK45122 پوشاننده باریک اشنایدر (کورکن باریک) 22*45 تماس
??? پوشاننده پهن (کورکن پهن) 45*45 تماس
کابل شبکه اشنایدر اکتاسی
ACT4P5EUCM3RBBU کابل شبکه Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی، 100MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس تماس
ACT4P5ESCM3RBBU کابل شبکه Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی، 155MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس | سفارشی تماس
ACT4P6UCM3RBBU4 کابل شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی، 24AWG، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس تماس
ACT4P6UCM3RBBU کابل شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس تماس
ACT4P6ULS3RBWE کابل شبکه Cat6 UTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس تماس
2D4P6T2PS3RBU کابل شبکه Cat6 F2 UTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس تماس
ACT4PF6ULS3RBWE کابل شبکه Cat6 F2 UTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس | سفارشی تماس
ACT4P6SCM3RBBU کابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس تماس
VDIC176218 کابل شبکه Cat6 SFTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس تماس
ACTTG4P6ASCM3RBU کابل شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی، 500MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس تماس
VDIC62X218 کابل شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی، 550MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس | سفارشی تماس
VDIC68X218F01 کابل شبکه Cat6A FFTP 10G LSFRZH اشنایدر اکتاسی، 550MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس | سفارشی تماس
پچ کورد اشنایدر اکتاسی
ACTPC5EUBCM10BU پچ کورد Cat5e UTP 1m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس تماس
ACTPC5EUBCM20BU پچ کورد Cat5e UTP 2m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس تماس
ACTPC5EUBCM30BU پچ کورد Cat5e UTP 3m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس تماس
ACTPC6UBCM05 پچ کورد Cat6 UTP 0.5m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس تماس
ACTPC6UBCM10 پچ کورد Cat6 UTP 1m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس تماس
ACTPC6UBCM20 پچ کورد Cat6 UTP 2m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس تماس
ACTPC6UBCM30 پچ کورد Cat6 UTP 3m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس تماس
ACTPC6UBCM50 پچ کورد Cat6 UTP 5m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاس تماس
ACTPC6SBCM10BU پچ کورد Cat6 FTP 1m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس تماس
ACTPC6SBCM30BU پچ کورد Cat6 FTP 3m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس تماس
VDIP18464050 پچ کورد Cat6 FTP 5m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس تماس
VDIP184640100 پچ کورد Cat6 FTP 10m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاس تماس
VDIP185X46010 پچ کورد Cat6A SFTP 10G 1m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاس تماس
VDIP185X46030 پچ کورد Cat6A SFTP 10G 3m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاس تماس
VDIP185X46050 پچ کورد Cat6A SFTP 10G 5m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاس تماس
RJ6T2/30PL پچ کورد Cat6 F2 UTP LSZH 3m اشنایدر اکتاسی، سفید رنگ دارای 5 لیبل رنگی، فلوک پاس تماس
RJ6T2/50PL پچ کورد Cat6 F2 UTP LSZH 5m اشنایدر اکتاسی، سفید رنگ دارای 5 لیبل رنگی، فلوک پاس تماس
کیستون شبکه اشنایدر اکتاسی
RJ11VMJLCCV2 کیستون تلفن RJ11 کلیپسال تماس
ACTRJSM5ENSUWE کیستون شبکه Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی تماس
VDIB17766UBK کیستون شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی رنگ مشکی تماس
VDIB17766UWE کیستون شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی رنگ سفید تماس
VDIB17736U کیستون شبکه Cat6 UTP شاتردار کلیپسال تماس
VDIB17726U01 کیستون شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی S-One بدون نیاز به ابزار تماس
ACTRJSM6NSS کیستون شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در فیس پلیت تماس
ACTRJSM6NSSP کیستون شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در پچ پنل تماس
ACTRJSMTG6ANSS کیستون شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در فیس پلیت تماس
ACTRJSMTG6ANSSP کیستون شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در پچ پنل تماس
پچ پنل اشنایدر اکتاسی
VDIG141501 پچ پنل تلفنی 50 پورت اشنایدر اکتاسی | سفارشی تماس
ACTPP5EU24NSS پچ پنل Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آنلودد تماس
VDIG112241U60 پچ پنل کشویی Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای 24 عدد کیستون S-One بدون نیاز به ابزار و سینی مخصوص با نگهدارند های هوشمند | سفارشی تماس
ACTPP6U24NSS پچ پنل Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آنلودد تماس
VDIG118241BX0 پچ پنل کشویی Cat6A STP 10G اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای 24 عدد کیستون S-One بدون نیاز به ابزار و سینی مخصوص با نگهدارند های هوشمند | سفارشی تماس
ACTPPS24NSU فریم پچ پنل FTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آلودد تماس
RJ6A1/24PPPS پچ پنل Cat6 UTP هوشمند اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای لیبل داینامیک با 6 رنگ مختلف و ظریفت ورود 5 رقم شماره، قابلیت اعلام هشدار درصورت قطعی و امکانات دیگر تماس
ACTRJ1UCMPC مدیریت کابل اشنایدر اکتاسی تماس

همچنین ببینید

کیستون شبکه اشنایدر PKS Cat5e UTP فلوک پاس

کیستون شبکه اشنایدر PKS Cat5e UTP فلوک پاس

کد کالا: ETK45140 کیستون شبکه Cat5e UTP اشنایدر PKS با ضمانت پاس کردن تست‌ فلوک …