لیست قیمت محصولات BILKYNS

بیلکینز | bilkyns

وستانت نماینده فروش رسمی محصولات بیلکینز

جهت آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه BILKYNS و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمت‌های ذکر شده در لیست به ریال است

تاریخ بروزرسانی: 02/05/15

کد کالا شرح قیمت
رک های دیواری بیلکینز
۵۰۴۵۰۵B رک بیلکینز ۵ یونیت عمق ۴۵ ، ارتفاع ۳۰ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۴۵۰۶B رک بیلکینز ۶ یونیت عمق ۴۵ ، ارتفاع ۳۴٫۵ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۰۹B رک بیلکینز ۹ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۴۸ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۱۲B رک بیلکینز ۱۲ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۶۱٫۵ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
رک های ایستاده بیلکینز عمق ۶۰
۵۰۶۰۱۶B رک بیلکینز ۱۶ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۸۰ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۲۲B رک بیلکینز ۲۲ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۱۰۳ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۲۴B رک بیلکینز ۲۴ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۱۵۵ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۲۸B رک بیلکینز ۲۸ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۱۳۴ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۳۲B رک بیلکینز ۳۲ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۱۵۲، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۳۵۰۶۰۳۶B رک بیلکینز ۳۶ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۱۷۰، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۴۰B رک بیلکینز ۴۰ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۱۸۸، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۶۰۴۲B رک بیلکینز ۴۲ یونیت عمق ۶۰ ، ارتفاع ۱۹۷ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
رک های ایستاده عمق ۸۰ بیلکینز
۵۰۸۰۱۶B رک بیلکینز ۱۶ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۸۰ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۸۰۲۲B رک بیلکینز ۲۲ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۱۰۳ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۸۰۲۴B رک بیلکینز ۲۴ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۱۵۵ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۸۰۲۸B رک بیلکینز ۲۸ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۱۳۴ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۸۰۳۲B رک بیلکینز ۳۲ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۱۵۲ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۳۵۰۸۰۳۶B رک بیلکینز ۳۶ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۱۷۰ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۸۰۴۰B رک بیلکینز ۴۰ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۱۸۸، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۰۸۰۴۲B رک بیلکینز ۴۲ یونیت عمق ۸۰ ، ارتفاع ۱۹۷ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
رک های ایستاده عمق ۱۰۰ بیلکینز
۵۱۰۰۲۲B رک بیلکینز ۲۲ یونیت عمق ۱۰۰ ، ارتفاع ۱۰۳ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۱۰۰۲۴B رک بیلکینز ۲۴ یونیت عمق ۱۰۰ ، ارتفاع ۱۵۵ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۱۰۰۲۸B رک بیلکینز ۲۸ یونیت عمق ۱۰۰ ، ارتفاع ۱۳۴ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۱۰۰۳۲B رک بیلکینز ۳۲ یونیت عمق ۱۰۰ ، ارتفاع ۱۵۲ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۳۵۱۰۰۳۶B رک بیلکینز ۳۶ یونیت عمق ۱۰۰، ارتفاع ۱۷۰ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۱۰۰۴۰B رک بیلکینز ۴۰ یونیت عمق ۱۰۰ ، ارتفاع ۱۸۸، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
۵۱۰۰۴۲B رک بیلکینز ۴۲ یونیت عمق ۱۰۰ ، ارتفاع ۱۹۷ ، رنگ مشکی همراه با ست کامل تماس
رک های سرور و دیتاسنتر بیلکینز
۵۱۰۰۴۰B رک بیلکینز ۴۰ یونیت عمق ۱۰۰ ، دهنه ۸۰، ارتفاع ۱۸۸، درب توری ، ست کامل تماس
۵۱۰۰۴۲B رک بیلکینز ۴۲ یونیت عمق ۱۰۰ ، دهنه ۸۰، ارتفاع ۱۹۷، درب توری ، ست کامل تماس
کابل شبکه بیلکینز
پچ کورد بیلکینز
کیستون شبکه بیلکینز
پچ پنل بیلکینز

همچنین ببینید

لگراند | legrand

لیست قیمت محصولات legrand

وستانت نماینده فروش رسمی محصولات لگراند جهت آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه Legrand و آگاهی …