لیست قیمت محصولات Cisco

سیسکو | Cisco

وستانت نماینده فروش محصولات سیسکو

جهت اطلاع از قیمت تجهیزات شبکه Cisco و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمتهای ذکر شده در لیست به ریال است

تاریخ بروزرسانی: 98/01/17

کد کالا شرح قیمت
سوئیچ سیسکو | Cisco Switch
سوئیچ سیسکو سری 2960
WS-C2960-8TC-L سوئیچ سیسکو WS-C2960-8TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 8 پورت 10/100 و 1 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960-24TC-L سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960-48TC-L سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960S-24TS-S سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-S مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960S-48TS-L سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960-24PC-L سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) حداکثر توان POE 370 وات دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960-24TT-L سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TT-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink از نوع 10/100/1000 دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960-48TT-L سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TT-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink از نوع 10/100/1000 دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960S-24TD-L سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960S-48TD-L سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960X-24TS-L سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960X-48TS-L سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960X-24PS-L سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24PS-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع SFP حداکثر توان POE 370 وات دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960X-48FPS-L سوئیچ سیسکو WS-C2960X-48FPS-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP حداکثر توان POE 740 وات دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960X-24TD-L سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960X-48TD-L سوئیچ سیسکو WS-C2960X-48TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960G-24TC-L سوئیچ سیسکو WS-C2960G-24TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع T/SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
WS-C2960G-48TC-L سوئیچ سیسکو WS-C2960G-48TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع T/SFP دارای لایسنس LAN Base تماس

همچنین ببینید

سوپیتا | SOUPITA

لیست قیمت محصولات سوپیتا

وستانت نماینده فروش محصولات سوپیتا جهت اطلاع از قیمت داکت و ترانک سوپیتا و آگاهی …