لیست قیمت محصولات Cisco

سیسکو | Cisco

وستانت نماینده فروش رسمی محصولات سیسکو

جهت اطلاع از قیمت تجهیزات شبکه Cisco و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمت‌های ذکر شده در لیست به ریال است

تاریخ بروزرسانی: 02/05/15

شرح قیمت
سوئیچ سیسکو | Cisco Switch
سوئیچ سیسکو سری 2960
سوئیچ سیسکو WS-C2960-8TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 8 پورت 10/100 و 1 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-S مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink دو منظوره (SFP یا 10/100/1000) حداکثر توان POE 370 وات دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TT-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink از نوع 10/100/1000 دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TT-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100 و 2 پورت Uplink از نوع 10/100/1000 دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24PS-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع SFP حداکثر توان POE 370 وات دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-48FPS-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع SFP حداکثر توان POE 740 وات دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 2 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-48TD-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع 10G SFP+ دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960G-24TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع T/SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو WS-C2960G-48TC-L مدیریتی لایه 2 دارای 48 پورت 10/100/1000 و 4 پورت Uplink از نوع T/SFP دارای لایسنس LAN Base تماس
سوئیچ سیسکو سری اسمال بیزینس Cisco Small Business
سوئیچ سیسکو SF100D-05 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF100D-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF100D-08P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF100D-16 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF100-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF102-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF110D-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF110-16 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF110D-16 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF110-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF112-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG100D-05 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG100D-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG102-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG110D-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG110-16 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG110-16HP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG110-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF220-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF220-24P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG200-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG200-26 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG200-50 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-24P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-24PP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-24MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-48 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-48P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF300-48PP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF302-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF302-08P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF302-08PP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF302-08MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF350-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF350-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF350-24P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF350-24MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF350-48 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF350-48P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF350-48MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF352-08 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF352-08P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF352-08MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-10 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-10P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-10PP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-10MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-10MPP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-10SFP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-20 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-28 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-28P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-28PP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-28MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-28SFP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-52 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-52P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG300-52MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-08PD سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-10 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-10P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-10MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-10SFP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-20 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-28 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-28P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-28MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-28SFP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350X-48 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-52 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-52P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG350-52MP سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG355-10P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF500-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF500-48 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SF500-48P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG500X-24 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG500-28 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG500-28P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG500X-48 سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG500X-48P سری اسمال بیزینس تماس
سوئیچ سیسکو SG500-52P سری اسمال بیزینس تماس

همچنین ببینید

ماژول فیبر نوری سیسکو Cisco GLC-T

ماژول فیبر نوری سیسکو Cisco GLC-T

کد کالا: GLC-T