لیست قیمت محصولات Foxconn

فاکسکان | Foxconn

وستانت نماینده فروش محصولات فاکسکان

جهت اطلاع از قیمت تین کلاینت Foxconn و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمتهای ذکر شده در لیست به ریال است

تاریخ بروزرسانی: 98/01/17

کد کالا
شرح قیمت
FOXCONN NT-I1500 CPU: INTEL2.13 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 9,800,000
FOXCONN NT-I1500 CPU: INTEL2.13 | Storage: 120GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 10,500,000
FOXCONN NT-I2847 CPU: Intel® Celeron® | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 11,400,000
FOXCONN NT-I2847 CPU: Intel® Celeron® | 120SDD | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 12,000,000
FOXCONN NT-I2847 CPU: Intel® Celeron® | Storage: 500GB H.D.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 11,500,000
FOXCONN NT-A3800 CPU: AMD E2-1800 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 11,890,000
FOXCONN NT-A3800 CPU: AMD E2-1800 | Storage: 120GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 13,200,000
FOXCONN NT-A3800 CPU: AMD E2-1800 | Storage: 500GB H.D.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 11,990,000
FOXCONN NT-ibt18 CPU: Intel® Celeron® | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 10,500,000
FOXCONN NT-ibt18 CPU: Intel® Celeron® | Storage: 120GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 11,000,000
FOXCONN NT-ibt29 CPU: QUADCORE J2900 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 12,600,000
FOXCONN NT-ibt29 CPU: QUADCORE J2900 | Storage: 120GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 13,200,000
FOXCONN NT-ibt29 CPU: QUADCORE J2900 | Storage: 500GB H.D.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 12,700,000
FOXCONN NT-ibr31 CPU: QUADCORE N3150 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 12,100,000
FOXCONN NT-ibr31 CPU: QUADCORE N3150 | Storage: 120GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 12,600,000
FOXCONN AT-5250 CPU: Intel® 2550 1٫8 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 11,000,000
FOXCONN AT-7300 CPU: Intel® Core™ i3 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 16,500,000
FOXCONN AT-7530 CPU: Intel® Core™ i5 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 19,900,000
FOXCONN AT-7530 CPU: Intel® Core™ i5 | Storage: 120GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 20,500,000
FOXCONN AT-7530 CPU: Intel® Core™ i5 | Storage: 500GB H.D.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 20,000,000
FOXCONN AT-7530 CPU: Intel® Core™ i5 | Storage: 500GB H.D.D | RAM: 8GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 21,500,000
FOXCONN AT-9700 CPU: Intel® Core™ i7 | Storage: 60GB S.S.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 28,500,000
FOXCONN AT-9700 CPU: Intel® Core™ i7 | Storage: 500GB H.D.D | RAM: 4GB DDR3 | Other: Wi-Fi – USB 3.0 – HDMI – VGA – Card Reader 28,600,000

همچنین ببینید

سوپیتا | SOUPITA

لیست قیمت محصولات سوپیتا

وستانت نماینده فروش محصولات سوپیتا جهت اطلاع از قیمت داکت و ترانک سوپیتا و آگاهی …