لیست قیمت محصولات پایا سیستم

پایا سیستم | PAYA SYSTEM

وستانت نماینده فروش رسمی محصولات پایا سیستم

جهت اطلاع از قیمت تجهیزات شبکه پایا سیستم و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمت‌های ذکر شده در لیست به ریال است

تاریخ بروزرسانی: 02/05/15

کد کالا شرح قیمت
رک دیواری پایا سیستم Mini Rack
5052010 رک پایا سیستم 12 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 60 دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سوئیچی، 2 پنل طرفین باز شو، دریچه عبور کابل کف و سقف، قابلیت نصب 2 عدد فن و مشبک شدن درب جلو تماس
5052001 رک پایا سیستم 9 یونیت عمق 60 عرض 56 ارتفاع 47 دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سوئیچی، 2 پنل طرفین باز شو، دریچه عبور کابل کف و سقف، قابلیت نصب 2 عدد فن و مشبک شدن درب جلو تماس
5048001 رک پایا سیستم 9 یونیت عمق 45 عرض 60 ارتفاع 45 دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم شیشه جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف تماس
5048002 رک پایا سیستم 9 یونیت عمق 45 عرض 56 ارتفاع 47 پنل بازشو دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سوئیچی، 2 پنل طرفین باز شو، دریچه عبور کابل کف و سقف، قابلیت مشبک شدن درب جلو تماس
5040001 رک پایا سیستم 9 یونیت عمق 35 عرض 60 ارتفاع 45 مینی دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم شیشه جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف تماس
5050001 رک پایا سیستم 9 یونیت عمق 40 عرض 60 ارتفاع 47 چرخشی مینی پلاس دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف، چارچوب قفلدار پشت رک با قابلیت چرخش 100 درجه ای بدنه رک جهت دسترسی به سوئیچ ها و کابل ها در پشت رک تماس
5036001 رک پایا سیستم 7 یونیت عمق 45 عرض 60 ارتفاع 36 مینی دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم شیشه جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف، درب جلو با قابلیت مشبک شدن تماس
5032001 رک پایا سیستم 7 یونیت عمق 35 عرض 60 ارتفاع 36 مینی دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم شیشه جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف، درب جلو با قابلیت مشبک شدن تماس
5028002 رک پایا سیستم 6 یونیت عمق 45 عرض 60 ارتفاع 36 مینی دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم شیشه جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف، درب جلو با قابلیت مشبک شدن تماس
5021001 رک پایا سیستم 5 یونیت عمق 35 عرض 60 ارتفاع 27 مینی دارای 1 عدد فن، 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم شیشه جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف، درب جلو با قابلیت مشبک شدن تماس
5053010 رک پایا سیستم 6 یونیت عمق 29 عرض 29 ارتفاع 31 کاید رک (10 اینچ) دارای 1 عدد پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سوئیچی، پنل‌ها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف، قابلیت نصب 1 عدد فن 8*8 تماس
رک ایستاده پایا سیستم سری آلفا Alfa (عمق 60 عرض 60)
5001841 رک پایا سیستم 47 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 224 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5001840 رک پایا سیستم 44 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 211 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5001700 رک پایا سیستم 42 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 204 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5001560 رک پایا سیستم 40 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 195 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5001420 رک پایا سیستم 36 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 175 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5001280 رک پایا سیستم 28 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 140 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5001140 رک پایا سیستم 21 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 110 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5001001 رک پایا سیستم 16 یونیت عمق 60 عرض 60 ارتفاع 90 آلفا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
رک ایستاده پایا سیستم سری بتا Beta (عمق 80 عرض 60)
5004849 رک پایا سیستم 47 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 224 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5004840 رک پایا سیستم 44 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 211 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5004700 رک پایا سیستم 42 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 204 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5004560 رک پایا سیستم 40 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 195 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5004420 رک پایا سیستم 36 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 175 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5004280 رک پایا سیستم 28 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 140 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5004140 رک پایا سیستم 21 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 110 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5004001 رک پایا سیستم 16 یونیت عمق 80 عرض 60 ارتفاع 90 بتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
رک ایستاده پایا سیستم سری گاما (عمق 100 عرض 60)
5008990 رک پایا سیستم 47 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 224 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5008980 رک پایا سیستم 44 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 211 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5008840 رک پایا سیستم 42 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 204 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5008700 رک پایا سیستم 40 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 195 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5008560 رک پایا سیستم 36 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 175 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5008420 رک پایا سیستم 28 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 140 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5008280 رک پایا سیستم 21 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 110 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5008140 رک پایا سیستم 16 یونیت عمق 100 عرض 60 ارتفاع 90 گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
رک ایستاده پایا سیستم سری تتا Teta (عمق 80 عرض 80)
؟ رک پایا سیستم 47 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 224 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012020 رک پایا سیستم 44 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 211 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012010 رک پایا سیستم 42 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 204 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012009 رک پایا سیستم 40 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 195 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012007 رک پایا سیستم 36 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 175 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012005 رک پایا سیستم 28 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 140 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012002 رک پایا سیستم 21 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 110 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012001 رک پایا سیستم 16 یونیت عمق 80 عرض 80 ارتفاع 90 تتا دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
رک ایستاده پایا سیستم سری تتا گاما (عمق 100 عرض 80)
5012039 رک پایا سیستم 47 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 224 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012037 رک پایا سیستم 44 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 211 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012035 رک پایا سیستم 42 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 204 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012034 رک پایا سیستم 40 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 195 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012033 رک پایا سیستم 36 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 175 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012032 رک پایا سیستم 28 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 140 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
5012030 رک پایا سیستم 21 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 110 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
؟ رک پایا سیستم 16 یونیت عمق 100 عرض 80 ارتفاع 90 تتا گاما دارای 1 عدد فن، درب جلو فریم دار شیشه سکوریت نشکن، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پشت و جایگزین شدن چرخ با پایه تماس
رک ایستاده پایا سیستم سری پرو Pro (عمق 80 عرض 100 ارتفاع)
5020002 رک پایا سیستم 44 یونیت عمق 80 عرض 100 ارتفاع 211 پرو دارای 4 عدد فن، 1 عدد پاور 8 پورت، 1عدد سینی تخت آلفا، 1 عدد سینی تخت پرو، 1 عدد سینی متحرک آلفا، درب جلو شیشه دولنگه، پایه ثابت، قفل طرح ریتال، محفظه فیلتر کف، قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پنل های پشت تماس
کی وی ام کنسول پایا سیستم (مانیتور رکمونت، کی وی ام، TFT IP ،MKV Pac)
5080221 کنسول 17 اینچ LCD برند RESUN رکمونت ریلی متحرک به همراه KVM800 ماژول IP دارای موس تاچ پد تماس
5080135 ست MKV Pack تولید پایا سیستم به ارتفاع 2 یونیت به همراه مانیتور 17 اینچ LCD رکمونت ریلی متحرک دارای کیبرد و موس تاچ پد تماس

همچنین ببینید

لگراند | legrand

لیست قیمت محصولات legrand

وستانت نماینده فروش رسمی محصولات لگراند جهت آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه Legrand و آگاهی …